παιδεία | μανθάνω | ἀπομανθάνωIndex des Auteurs de la Bibliothèque Numérique du Site

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


PORTAILIGEN

(Inspection générale de l'Education Nationale)

Groupe permanent spécialisé - philosophie

Mme Souâd Ayada (Doyenne)

Secrétariat
Marie-Claude Sereau : 01 55 55 34 54

Adresse du site : 31/33, rue de la Fédération, Paris 15e
Adresse postale : 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP

Équipe

Souâd Ayada
Abdennour Bidar
Frank Burbage
Paul Mathias
Mark Sherringham
Brigitte Sitbon

***
Liste des IA-IPR & contact
(Inspecteurs d'Académie-Inspecteurs Pédagogiques Régionaux)
La date/heure actuelle est Jeu 16 Aoû 2018 - 6:27